Header Ads

Cho vay sản xuất kinh doanh


Bạn đang có nhu cầu làm chủ một cơ sở kinh doanh, bạn đang có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, hãy đến với MB, chúng tôi sẽ giúp bạn đưa ra những kế hoạch kinh doanh và tài chính hiệu quả nhất bằng các phương thức vay vốn và trả nợ linh hoạt từ sản phẩm cho vay cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh.

* Tính năng :

​• Mức cho vay tối đa: 80% nhu cầu vốn của khách hàng;
• Thời hạn cho vay tối đa: 120 tháng;
• Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng: 1 – 3 ngày làm việc;
• Phương thức vay vốn đa dạng, phù hợp với mọi loại hình kinh doanh của khách hàng: vay theo món, vay theo hạn mức tín dụng, vay theo hạn mức thấu chi;
• Phương thức trả nợ linh hoạt, có nhiều chọn lựa cho khách hàng: trả góp, trả gốc cuối kỳ, trả lãi trên dư nợ giảm dần;
• Tài sản đảm bảo đa dạng: quyền phát sinh từ Hợp đồng thuê gian hàng, quầy hàng..., giấy tờ có giá, phương tiện vận tải, bất động sản độc lập với vốn vay.


* Điều kiện cho vay :


• Khách hàng có hộ khẩu/KT3 tại Tỉnh/thành phố nơi MB có trụ sở;
• Khách hàng có giấy phép ĐKKD còn hiệu lực đối với những ngành nghề bắt buộc phải ĐKKD;
• Khách hàng có khả năng tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay;
• Khách hàng thực hiện các thủ tục đảm bảo tiền vay theo quy định của MB.


* Hồ sơ vay vốn:

• Đơn đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ (theo mẫu của MB);
• Giấy tờ nhân thân: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu/KT3;
• Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh;
• Giấy tờ chứng minh nguồn trả nợ;
• Giấy tờ liên quan đến tài sản bảo đảm/bảo lãnh;
• Phương án kinh doanh/Dự án đầu tư.